Directeur: Marieke van de Weijer

Telefoon: 0294 – 270111

E-mail: jozefmuiden.info@askoscholen.nl

 

Aanmelden en definitieve plaatsing

U kunt uw kind aanmelden op de Jozefschool vanaf de geboorte. We raden dit ook aan gezien het beperkte aantal beschikbare plekken. Dit kunt u doen door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te sturen naar Paul Liesker via jozefmuiden.info@askoscholen.nl. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing worden de volgende voorrangsregels toegepast:
- Het kind heeft een plaatsingsgarantie op het moment dat er een ouder broertje of zusje op de Jozefschool zit.

- Het kind heeft voorrang wanneer de ouder of verzorger medewerker is van de Jozefschool.

Na het hanteren van deze voorrangsregels gelden nog criteria als afstand tussen school en thuis, duur van inschrijving en de verdeling meisjes en jongens in een klas.

Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is laat de school weten of uw kind definitief geplaatst is. Zodra uw kind bijna vier is wordt er contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

 

Toelating op latere leeftijd

Het kan zijn dat u uw kind op latere leeftijd aanmeldt, omdat u van school wilt veranderen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Wij leggen in dergelijk geval altijd eerst contact met de school waar uw kind nu is ingeschreven. Wij vragen aan deze school informatie over:
· de vorderingen van uw kind;
· het huidige niveau van uw kind;
· of er een nader onderzoek is gehouden of dat een dergelijk onderzoek is geadviseerd;
· of er een advies is voor verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs;
· in welke groep uw kind geplaatst dient te worden na een eventuele overstap.

Nadat wij van de vorige school een onderwijskundig rapport over uw kind hebben ontvangen nemen wij, indien nodig nog zelf wat toetsen af voor een goed beeld van de leerling. Vervolgens nemen wij een besluit over plaatsing (als er voldoende plaats is in de betreffende groep).

Hieronder kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders bij ons op school. Het is fijn als u zonder kinderen komt.