Directeur: Marieke van de Weijer

Telefoon: 0294 – 270111

E-mail: jozefmuiden.info@askoscholen.nl

 

Aanmelden en definitieve plaatsing

U kunt uw kind aanmelden op de Jozefschool vanaf de geboorte. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar Paul Liesker via jozefmuiden.info@askoscholen.nl met daarin de naam en geboortedatum van uw kind. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing wordt de volgende voorrangsregel toegepast:
- Het kind heeft een plaatsingsgarantie op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt en er een ouder broertje of zusje op de Jozefschool zit.

Na het hanteren van deze voorrangsregel gelden nog criteria als de hulpvraag en de verdeling meisjes en jongens in een klas.

Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar is laat de school weten of uw kind definitief geplaatst is. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wanneer uw kind kennis kan komen maken en kan komen wennen tijdens zogenaamde ‘wen-ochtenden’.

 

Toelating op latere leeftijd

Het kan zijn dat u uw kind op latere leeftijd aanmeldt, omdat u van school wilt veranderen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Wij leggen in dergelijk geval altijd eerst contact met de school waar uw kind nu is ingeschreven. Wij vragen aan deze school informatie over:
· de vorderingen van uw kind;
· het huidige niveau van uw kind;
· of er een nader onderzoek is gehouden of dat een dergelijk onderzoek is geadviseerd;
· of er een advies is voor verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs;
· in welke groep uw kind geplaatst dient te worden na een eventuele overstap.

Nadat wij van de vorige school een onderwijskundig rapport over uw kind hebben ontvangen nemen wij, indien nodig nog zelf wat toetsen af voor een goed beeld van de leerling. Vervolgens nemen wij een besluit over plaatsing (als er voldoende plaats is in de betreffende groep).

Hieronder kunt u zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders bij ons op school. Het is fijn als u zonder kinderen komt.