HvO logo 1Op de Jozefschool wordt met het onderwijsprogramma “Hart van Onderwijs” (HvO) gewerkt. Dit programma bestaat uit 10 elementen, te weten de vier hartkwaliteiten en de zes vaardige middelen. Het doel van dit programma is om het welbevinden, het sociale-emotioneel leren en het persoonlijk leren (werkhouding etc.) van kinderen en leerkrachten te bevorderen, ten einde het optimale uit hen te halen. 

 

Hartkwaliteiten en vaardige middelen

De vier hartkwaliteiten zijn krachtige kernwaarden in de school. Hieronder staan ze kort beschreven:

1. Gelijkmoedigheid/gelijkheid: “We horen bij elkaar”
2. Vriendelijkheid: “We zijn vriendelijk voor onszelf en anderen”
3. Mededogen: “We helpen en begrijpen onszelf en anderen”
4. Blijdschap: “We zijn blij voor en met onszelf en elkaar”

De zes vaardige middelen zijn middelen om vaardig te leren en vaardig met elkaar om te gaan. Hieronder worden ze kort genoemd:
1. Vrijgevigheid: “We geven, delen en lenen van elkaar”
2. Discipline: “We houden ons aan regels op school, vergroten positief gedrag en vermijden negatief gedrag”
3. Geduld: “We leren omgaan met moeilijke dingen”
4. Inzet: “We doen ons best om iets te bereiken en om een leuke en goede klas te krijgen”
5. Concentratie: “We richten onze aandacht, houden onze aandacht vast en brengen onze aandacht weer terug”
6. Wijsheid: “We leren veel over onszelf, de ander en de wereld”

 

Wilt u meer weten over Hart van Onderwijs? Neem dan eens een kijkje op deze website.