Wel of niet naar school? - Bericht van de MR - Lees verder

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het is de laatste vrijdag voordat de meivakantie start. Wat hebben we een vreemde weken met elkaar achter de rug! Maar wat zijn wij als schoolteam ontzettend trots op onze leerlingen. Wat doen zij het goed! Iedere week zitten zij klaar voor hun online lessenpakket, weektaak, zoom/teams tijd, snappet chat, belmoment, enz. TOP!

Daarin slaan wij u zeker niet over. Wat heeft u als ouders keihard gewerkt om de kinderen te helpen daar waar nodig. Fantastisch en heel veel dank hiervoor!!

En nu de meivakantie die lonkt. Even geen vaste les/contact momenten. Nee, even vrij! Dat is nodig om op te laden, voor iedereen! Ook deze meivakantie zal er totaal anders uit zien dan velen van ons gepland hadden. We zijn gedwongen ons aan te passen…

Vanuit de groepen ontvangen de leerlingen wel eventuele pakketjes/weektaken/werkboekjes/musical waar vrijblijvend aan gewerkt kan worden. Niets moet! Er zijn geen contactmomenten ingepland. De meivakantie duurt officieel t/m dinsdag 5 mei.

Wel/niet naar school na 28 april?

Volgende week dinsdag 21 april is er een nieuwe persconferentie vanuit de regering. Dan wordt er waarschijnlijk meer bekend gemaakt over het wel/niet openen of deels openen van bepaalde instituten/organisaties/bedrijven in Nederland. Hierin wordt ook het onderwijs genoemd. Achter de schermen is hier op landelijk niveau al overleg met het ministerie van Onderwijs.

Het is op dit moment nog onduidelijk welke kant het op gaat. Dat neemt niet weg dat wij op school in goed contact zijn met elkaar over het wel/niet openen of deels openen van de scholen op X-moment. Op schoolniveau zijn wij al aan het brainstormen over de periode van gedeeltelijke opening en wat hierin te doen. Dit doet het schoolbestuur (ASKO) ook.

Vanzelfsprekend houden we hierin rekening met de eventuele richtlijnen/veiligheidseisen die er vanuit de overheid zeer waarschijnlijk volgen!

Informeren

Zodra er meer bekend is over het wel/niet openen of gedeeltelijk openen van de scholen en het hoe en wat hierin, informeren wij u zo snel mogelijk. Wij vinden het van groot belang om hierin de richtlijnen vanuit de overheid zorgvuldig te volgen.

Bericht van de MR

Het zijn bijzondere tijden voor de school en alle betrokkenen. De lessen op afstand bieden een hele nieuwe uitdaging voor alle leerkrachten, de leerlingen en ook de ouders. Er wordt door iedereen hard gewerkt om zo goed mogelijk invulling te geven aan de online instructies en thuiswerkopdrachten onder deze bijzondere omstandigheden. Daarbij gaan veel dingen geleidelijk aan steeds beter, maar zijn er natuurlijk ook zaken die extra aandacht behoeven.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de school heeft de MR de afgelopen week voor de eerste keer sinds de sluiting van de scholen een online overleg gehad met de schoolleiding. Daarbij hebben we ons op de eerste plaats gericht op de lessen op afstand. Wat zijn de ervaringen met de online instructies, wat kunnen de leerkrachten daarbij van elkaar leren en hoe gaan we zo goed mogelijk om met de technische uitdagingen? Belangrijk daarbij is dat de behoeftes van de verschillende groepen uiteenlopen en dat eventuele zorgen over de instructies en voortgang van leerlingen op de eerste plaats met de betreffende leerkrachten gedeeld worden. Op die manier helpen we elkaar zo goed mogelijk om steeds beter te worden in deze nieuwe vorm van lesgeven.

Een ander belangrijk onderwerp dat de komende tijd aandacht behoeft is de aanstelling van een nieuwe schooldirecteur. Onder de huidige omstandigheden is het daarbij vooral van belang dat een overdracht op een passend moment plaatsvindt. Met het ASKO bestuur wordt op dit moment gesproken over een gefaseerde aanpak waarbij Stan eventueel langer beschikbaar blijft voor ondersteuning. Ook dient er in de komende tijd een geschikte tijdelijke locatie gevonden te worden voor de gymlessen vanaf het nieuwe schooljaar nu het waarschijnlijk is dat de bestaande gymzaal bij het voormalige gemeentehuis eerder verdwijnt dan dat de nieuwe sporthal naast het sportpark van SC Muiden gereed is. Daarover worden momenteel gesprekken gevoerd met de gemeente. Als laatste hebben we met een vertegenwoordiging van de Ouderraad gesproken over de wensen en verwachtingen ten aanzien van schooluitjes, -reizen en andere activiteiten in het nieuwe schooljaar en wat dat betekent voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarover volgt binnenkort meer.

Ten slotte

Deze periode laat ons zien dat we door samen te werken het meeste bereiken. Het is weliswaar op afstand maar alleen door met elkaar te overleggen, elkaar te vertrouwen en open te zijn naar elkaar, komen we verder. Ik hoop en ik weet het team ook, heel erg dat er na 28 april weer enig perspectief is om in ‘live’ contact te komen met elkaar. Uiteraard met de 1,5 meter afstand en alle andere veiligheidsmaatregelen die er zijn. Wanneer dit niet zo is, dan weet ik dat dit besluit genomen wordt om levens te redden. Ik wens, mede namens het team van de Jozefschool, u en uw kind(eren) een hele fijne vakantie toe en blijf gezond!

Stan Put

Interim directeur Jozefschool Muiden