De finish van een historisch schooljaar - Vakantierooster 20-21 + studiedagen - Groepsindeling met leerkrachten - Na de vakantie - Nieuwe website met social media - Gymzaal update - Nieuwe methode zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek) - Muziekles en kookles

Download de nieuwsbrief