Onderwijs op de Jozefschool

Ons onderwijs kenmerkt zich door het werken met vaste jaargroepen waarin wij ons focussen op goed onderwijs. Met goed onderwijs bedoelen wij dat de school zich de komende jaren focust op het bieden van meer activerende en onderzoekende werkvormen met ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van leerlingen zelf, waarbij de leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces.

Interactieve instructies

Uit onderzoek blijkt dat het intensief betrekken van leerlingen bij de lessen, de resultaten op ieders niveau bevordert. Het team volgt scholing in het verzorgen van interactieve instructies, waarbij het leerdoel en de criteria om te komen tot dat leerdoel belangrijke tools zijn. Hiermee proberen wij de leerlingen intensiever te betrekken bij ons onderwijs.

Cooperatieve werkvormen

Vervolgens besteden wij aandacht aan de verwerking bij de leerlingen en het hoe. Cooperatieve werkvormen zijn hierbij een belangrijke inzet. Samen leren levert meer op dan alleen namelijk. Uiteraard kijken wij naar de niveau’s van de leerlingen en passen wij onze instructies hierop aan. Het team van de Jozefschool heeft aangegeven zich in deze werkwijzes de komende jaren verder te willen ontwikkelen.