De Jozefschool heeft inmiddels ruim 100 jaar geschiedenis gemaakt. De school werd in 1910 opgericht als "katholieke school". Tot eind jaren vijftig werd door de kloosterzusters Franciscanessen les gegeven. In 1983 begon het nieuwe schooljaar in het huidige (in 2005/2006 verbouwde) sfeervolle gebouw dat verrezen was op de plek van het oude schoolgebouw en dat goed past in de huidige omgeving.

Jozefschool Weesp en Muiden

In 1996 werd, vanwege de dreigende sluiting in verband met het sterk dalend aantal leerlingen van de Laurentiusschool in Weesp, een bestuurlijke fusie aangegaan tussen de beide scholen. Vandaar dat we vanaf dat moment spreken van de Jozefschool Weesp en de Jozefschool Muiden.

Asko scholen

Per 1 januari 2006 heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Muiden en omstreken haar bestuurlijke taken overgedragen aan het bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs, kortweg de ASKO genoemd. Het onderwijs vernieuwt en zal blijven vernieuwen, het kleinschalige karakter van de school blijft echter in stand en de Jozefschool ziet dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet. ​