Jozefschool, Hart van Onderwijs school met goed en betekenisvol onderwijs!

Op onze school staat plezier in het samen leren centraal en respecteren wij elkaar. Samen met ouders, leerlingen en leerkrachten zoeken we naar een optimale samenwerking. Op basis van duidelijke waarden en normen bieden wij de kinderen een uitdagende, betekenisvolle en veilige leeromgeving. Hierbinnen kunnen ze samen leren, zodat ze uitgroeien tot zelfstandige en sociale persoonlijkheden.

Ontwikkeling van ieder kind

We streven naar een optimale cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind en gebruiken om dat doel te bereiken Hart van Onderwijs, een door de school zelf ontwikkelde aanpak. Samen met de ouders streven wij ernaar dat de ontwikkeling van de kinderen in een goede werksfeer plaatsvindt.

Talentontwikkeling

Ons onderwijs sluit enerzijds aan bij concrete ervaringen die kinderen opdoen in hun omgeving en is anderzijds gericht op het aanbieden van onderwerpen en uitdagingen die kinderen juist niet tegenkomen in de dagelijkse omgeving. Op deze manier willen we aansluiten bij de interesses die de kinderen al hebben maar ook belangstelling wekken voor zaken waar kinderen nog niet eerder mee in aanraking gekomen zijn. In het verlengde hiervan houden we ons bezig met talentontwikkeling: we willen de kinderen de mogelijkheid bieden te ontdekken waar hun talenten liggen en ze die talenten verder laten ontwikkelen.