Mision statement

Op de Jozefschool leren leerlingen wie ze écht zijn en leren zij optimaal hun unieke talenten en vaardigheden voor de toekomst te benutten en door te ontwikkelen.

Onze missie

De Jozefschool is een kleinschalige school midden in het historisch centrum van Muiden. Binnen een rustige, gestructureerde omgeving en vanuit een warme en veilige sfeer hebben wij naast de basisvakken veel aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij worden de talenten van alle betrokkenen, leerlingen, ouders en leerkrachten, ingezet. De school staat in nauwe verbinding met de buurt en werkt samen met lokale ondernemingen zoals het Muiderslot. Er wordt dagelijks aandacht besteed aan de persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling door de inzet van de intern ontwikkelde methode ‘Hart van onderwijs. Leerlingen voelen zich, vanuit een groeiende mindset, eigenaar van hun eigen leerproces. Vanuit vertrouwen durven ze fouten te maken en ze ervaren dat het leerproces belangrijker is dan het resultaat. De ouderbetrokkenheid is hoog en de communicatie met de leerkrachten laagdrempelig. Voor elke groep is er een vast aanspreekpunt.

Onze slogan

Aandacht voor ieder talent

Onze kernwaarden

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Relatie
  • Betekenisvol
  • Verbonden
  • Talentgericht

Onze visie op lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen)

Iedereen heeft zijn eigen unieke talenten en dat is hoe wij het zien op de Jozefschool. We leren van en met elkaar en zijn continu in ontwikkeling. Ieder op een eigen manier. De kunst van goed onderwijs is om bij elk kind uit te vinden hoe het benaderd moet worden en hoe hij of zij het beste leert. Leerkrachten voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen in de school. Je wordt gezien op de Jozefschool: ieder kind, iedere ouder én ieder teamlid. Leerlingen worden systematisch gevolgd in hun ontwikkeling en dit wordt met regelmaat gedeeld met de ouders. Het onderwijs wordt aangepast aan de individuele leerbehoeften van het kind. Door een nauwe samenwerking met ouders, halen we het beste uit ieder kind. Leerlingen werken met regelmaat groepsdoorbroken, maar zitten in een vaste jaargroep met een eigen groepsleerkracht. Door de inzet van thema's worden leerinhouden aan elkaar verbonden. We sluiten aan bij de beleving van de leerlingen en prikkelen hun nieuwsgierigheid waardoor het onderwijs voor hen betekenisvol wordt.