Aanmelden voor de Jozefschool Muiden

Belt u ons voor het maken van een afspraak.

Stan Put, directeur

Telefoon: 0294 – 270111

E-mail: jozefmuiden.directie@askoscholen.nl

Een plaats op Jozefschool

Elk kind heeft onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats bij ons op school. Als er voldoende plaatsen op school zijn, worden alle kinderen die zich hebben ingeschreven op school geplaatst.

Door de enorme hoeveelheid aanmeldingen kunnen we niet meer alle kinderen direct plaatsen. Definitieve plaatsing wordt dan ook afhankelijk van meerdere criteria. Deze plaatsing wordt gedaan door de plaatsingscommissie (directie/IB/administratie) en geschiedt in het jaar dat uw kind 4 jaar wordt.

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op school (kind heeft een plaatsgarantie).
2. De ouder van het kind heeft op school een dienstverband voor onbepaalde tijd;

Na het hanteren van de voorrangsregels gelden nog criteria als de hulpvraag en hoeveel meisjes/jongens in een klas.

Definitieve inschrijving

De school neemt minimaal 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt besproken wanneer uw kind kennis kan komen maken en te komen wennen tijdens zogenaamde ‘wen-ochtenden’.

Toelating op latere leeftijd

Het kan zijn dat u uw kind op latere leeftijd aanmeldt omdat u van school wilt veranderen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Wij leggen in dergelijk geval altijd eerst contact met de school waar uw kind nu is ingeschreven. Wij vragen aan deze school informatie over:
· de vorderingen van uw kind;
· het huidige niveau van uw kind;
· of er een nader onderzoek is gehouden of dat een dergelijk onderzoek is geadviseerd;
· of er een advies is voor verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs;
· in welke groep uw kind geplaatst dient te worden na een eventuele overstap.

Nadat wij van de vorige school een onderwijskundig rapport over uw kind hebben ontvangen nemen wij, indien nodig nog zelf wat toetsen af voor een goed beeld van de leerling. Vervolgens nemen wij een besluit over plaatsing (indien er voldoende plaats is in de betreffende groep).