Directeur: Marieke van de Weijer

Telefoon: 0294 – 270111

E-mail: jozefmuiden.info@askoscholen.nl

 

Vooraanmelding

Je kunt je interesse voor de Jozefschool vanaf de geboorte aangeven middels een vooraanmelding. Vul het inschrijfformulier volledig in en stuur dit naar Paul Liesker via jozefmuiden.info@askoscholen.nl.

Aanmelding

Wanneer je kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt wordt door de school contact opgenomen met de vraag  of je nog steeds geïnteresseerd bent in een plek voor je kind op de Jozefschool. De vooraanmelding wordt vervolgens omgezet in een aanmelding. 

Plaatsing

Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Bij de plaatsing worden de volgende voorrangsregels toegepast:
- Het kind heeft een plaatsingsgarantie op het moment dat er een ouder broertje of zusje op de Jozefschool zit.

- Het kind heeft voorrang wanneer de ouder of verzorger medewerker is van de Jozefschool.

Na het hanteren van deze voorrangsregels gelden nog criteria als afstand tussen school en thuis, duur van inschrijving en de verdeling meisjes en jongens in een klas.

Wanneer je kind ongeveer 3,5 jaar is laat de school weten of je kind definitief geplaatst is. Zodra je kind bijna vier is wordt er contact opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

Toelating op latere leeftijd

Het kan zijn dat je je kind op latere leeftijd aanmeldt, omdat je van school wilt veranderen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Wij leggen in dergelijk geval altijd eerst contact met de school waar je kind nu is ingeschreven. Wij vragen aan deze school informatie over:
· de vorderingen;
· het huidige niveau;
· of er een nader onderzoek is gehouden of dat een dergelijk onderzoek is geadviseerd;
· of er een advies is voor verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs;
· in welke groep het kind geplaatst dient te worden na een eventuele overstap.

Nadat wij van de vorige school een onderwijskundig rapport hebben ontvangen nemen wij, indien nodig nog zelf wat toetsen af voor een goed beeld van de leerling. Vervolgens nemen wij een besluit over plaatsing (als er voldoende plaats is in de betreffende groep).

Hieronder kun je je aanmelden voor een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders bij ons op school. Het is fijn als je zonder kinderen komt.