Samenwerking met ouders

Wanneer u voor de Jozefschool kiest, trekken we 8 jaar met elkaar op. In die periode zoeken we de samenwerking met u. Dit doen we door gesprekken met u te voeren, uw hulp in te schakelen bij uitjes, etc., en door onze geledingen binnen de school. Dit is de MR en de Ouderraad. Deze geledingen vertegenwoordigen de ouders van onze leerlingen.