Vertrouwenspersonen

Wij vinden het belangrijk dat u met uw vragen, opmerkingen, zorgen of klachten naar school komt en deze bespreekt met ons. Alleen zo kunnen we weten wat u ervaart. Meestal kunnen we dan in goed overleg eventuele problemen oplossen. Of we kunnen u uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur. Als er geen oplossing gevonden kan worden, dan biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor bij klachten en geeft advies en ondersteuning.

Zij gaan met u na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een officiële klacht of dat door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Zij begeleiden u eventueel bij een verdere procedure en indien nodig verwijzen zij naar ondersteunende instanties. Een vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij te weten komt.

Voor onze school zijn de vertrouwenspersonen:

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en medewerkers van de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. De klachtenregeling is alleen van toepassing wanneer u met uw klacht nergens meer naartoe kunt. Bij ons bestuur zijn twee externe vertrouwenspersonen aangesteld als het gaat over klachten die u niet bij de leerkracht en/of de directeur kwijt kunt. Deze vertrouwenspersonen helpen u, als bemiddeling niet zinvol is, verder door de klachtenprocedure heen. De klachtenprocedure die wij op school hanteren is die van ons bestuur, de ASKO. Klik hier voor de klachtenregeling

De externe vertrouwenspersonen van de ASKO kunnen u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.