Ouderraad Jozefschool Muiden​​​​​​​​​​​​

De Jozefschool heeft een ouderraad waar iedere ouder die een kind op school heeft, automatisch lid van is. Ouders van kinderen kunnen zich op school laten vertegenwoordigen door de ouderraad (OR). De leden van die raad worden gekozen op de jaarlijkse vergadering voor alle ouders, die dit jaar op 8 september plaatsvindt. 

Samenwerking tussen school en ouders

De ouderraad streeft er naar de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Eenmaal per maand vergadert de ouderraad met een afvaardiging van het team. Deze vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Op de agenda staan punten als:

  • het bevorderen van kennis en inzicht bij ouders en verzorgers op het schoolse vlak
  • overleg via de medezeggenschapsraad met het schoolbestuur, andere commissies en instellingen
  • het beheren van de kas, die wordt gevuld door de jaarlijkse ouderbijdrage, waarmee excursies, culturele evenementen en festiviteiten worden bekostigd
  • het mede organiseren van schoolactiviteiten zoals de avondvierdaagse, sportactiviteiten (voetbal, handbal etc.), het schoolreisje, excursies, de schoolkrant, een schoolfeest etc.

Geldelijke bijdrage

Het onderwijs aan de Jozefschool wordt geheel bekostigd door het ministerie. Als zodanig zijn er voor ouders geen kosten aan verbonden. Zonder financiële middelen is het voor een ouderraad echter moeilijk (zo niet onmogelijk) om bepaalde activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld het St. Nicolaasfeest of de Kerstviering. Daarom wordt aan iedere ouder voor deze zaken een vrijwillige bijdrage gevraagd.