Verlof vakantie, bijzonder verlof en religieuze verplichtingen

Er zijn situaties waarin het is toegestaan om uw kind thuis te houden. De leerplichtwet kent een aantal uitzonderingen voor extra verlof, zoals verlof in verband met vakantie, bijzonder verlof en religieuze verplichtingen. Meer informatie leest u via onderstaande link. 

Meer over verlof