Iedere school in Nederland heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders en speelt een belangrijke rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van en zorg voor de leerlingen van de school.

MR Jozefschool Muiden

De MR van de Jozefschool Muiden geeft invulling aan deze belangrijke taak door in haar vergaderingen, samen met de schooldirectie proactief, gevraagd en ongevraagd, mee te denken, advies te geven en mee te besluiten over actuele schoolzaken zoals het jaarlijkse formatieplan, nieuw schoolbeleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het schooltijdenrooster. 

MR samenstelling

De MR-geleding bestaat uit de volgende personen:

Floris Regouin, Sebastiën Brugman, Leonore Munneke, Vicky Porter, Lise Valk en Dick Wijnsma.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA          OLYMPUS DIGITAL CAMERA          OLYMPUS DIGITAL CAMERA          Vicky Porter     Lise Valk     Dick Wijnsma

U kunt de MR bereiken via het volgende emailadres: jozefmuiden.mr@askoscholen.nl 

MR-vergaderingen

De MR vergadert zeven keer per schooljaar. In schooljaar 2023-2024 is dat op:

 

Maandag 2 oktober 2023 van 16.00 uur tot 17.30 uur

Maandag 20 november 2023 van 19.00 uur tot 20.30 uur

Maandag 15 januari 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur 

Maandag 26 februari 2024 van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Maandag 15 april 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur 

Maandag 27 mei 2024 van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Maandag 1 juli 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur 

 

De vergaderingen van de MR zijn in principe toegankelijk voor ouders van leerlingen op school. Wilt u een vergadering bijwonen? Laat dit dan weten via het e-maildres van de MR.

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er is besproken en anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. 

Hieronder leest u het jaarverslag 21-22: 

 Jaarverslag_2021-2022_MR_Jozefschool_Muiden.pdf

Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien dan kunt u een e-mail sturen naar de MR.